Wat is

coaching?

De term ‘coaching’ wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Als gecertificeerde coach geef graag wat meer uitleg bij de vraag: Wat is coaching wel en wat is het niet?

Goal - Plan - Action

Wat is coaching

niet?

Coaching is géén training, géén mentoring, géén consulting en ook géén psycho-therapie.

Wat is coaching

wél?

Coaching kan je zien als een proces waarbij de coach optreedt als een gids, die de coachee begeleidt, uitdaagt en steunt om haar/zijn potentieel te benutten en de door haar/hem gestelde doelen te bereiken.

What's next?

Wat doet

een coach?

De coach vertrekt vanuit een ontwikkelingsvraag: de coachee wil iets bereiken, maar weet niet (meer) hoe zij/hij daarin slaagt. De coach helpt in eerste instantie om het doel scherp te stellen. Vervolgens begeleidt de coach de coachee om haar/zijn talenten te (her)ontdekken en haar/zijn potentieel optimaal te benutten om dat doel te bereiken.

Een coach geeft in principe geen advies, maar fungeert als gids, als klankbord, als spiegel en wegwijzer totdat de coachee haar/zijn doel bereikt of zelfstandig verder kan vanuit krachtige en bewuste keuzes.

Een coach faciliteert het veranderingsproces door de juiste vragen te stellen, door een spiegel voor te houden en door allerlei methodieken in te zetten. Herkaderen is hierbij erg belangrijk: de coach stimuleert de coachee om een bepaald feit, gedrag, gevoel of een bepaalde gedachte vanuit een andere invalshoek of andere overtuiging een andere inhoud te geven. Dit leidt vaak tot onverwachte, nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Persoonlijk speel ik als coach graag voor advocaat van de duivel 😉.

Een relatie is gebaseerd op

gelijkwaardigheid

De relatie tussen coach en coachee is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Net in die gelijkwaardige relatie onderscheidt coaching zich van alle andere begeleidingsvormen.

“Coaching is the art of not knowing”

Juist daarom zal een coach niet adviseren, niet diagnosticeren, niet sturen, niet oordelen en ook niet de problemen oplossen voor de coachee. De coach is er immers van overtuigd dat die hier perfect zelf toe in staat is.

Als coach ga ik ervan uit dat mijn coachee de nodige kennis, talenten en ervaring heeft – of kan ontwikkelen – om zijn/haar doel te bereiken. Coaching is hierbij een katalysator.

Dit neemt niet weg dat ik tijdens een coachtraject regelmatig – en graag – de pet van trainer of mentor of consultant opzet en mijn kennis en ervaring deel. Op één voorwaarde: dat de coachee dit wil.

Wil je voor jezelf of voor iemand uit je team coaching inschakelen?

Ann Beckers

Neem dan contact op met Ann Beckers via onderstaand formulier:

Feedback

van andere coachees

Feedback van andere coachees