Coachingstraject

In principe komt iedereen in aanmerking voor een coachingstraject. In bedrijven zijn het echter meestal de executives en de high potentials, die op een coach beroep mogen doen. Nochtans helpt coaching iedereen om zijn/haar potentieel optimaal te benutten.
Eén ding is primordiaal: dat de coachee openstaat voor coaching. Daarnaast moet de coach ervan overtuigd zijn dat er een niet-gerealiseerd potentieel aanwezig is. Anders heeft coaching geen zin.

SMART goals

Wanneer schakel je

een coach

in?

Bedrijven met een coachcultuur schakelen coaching steeds vaker in wanneer de coachee voor een nieuwe uitdaging staat of in een nieuwe functie belandt.

Meestal wordt een coach echter pas ingeschakeld in acute crisissituaties. Als je geen tijd en potentieel wil verliezen, doe je dat vóór het zover is. Je coach beschikt immers over de tools en technieken om sneller en duurzamer de weg (terug) te vinden. Wacht dus niet tot het 5 voor 12 is.

Het is ongetwijfeld een rijke ervaring om een externe vertrouwenspersoon te hebben die van op de zijlijn, onpartijdig en onbevooroordeeld meekijkt, meedenkt en … luistert.

Nochtans is coaching niet voor iedere ontwikkelingsvraag de juiste oplossing. Soms is training of mentoring meer aangewezen. Soms kies je best voor een combinatie van verschillende formules.

Hoelang duurt

een coachingstraject?

Iedere coachee is uniek, dus ieder coachingstraject is
uniek. Soms volstaat één sessie om tot het doel te komen. Soms gaan hier enkele weken of maanden over.

Sommige professionals doen op regelmatige basis beroep op een coach. Vooral als zij die inzetten als spiegel, klankbord of als sparringpartner. Omwille van confidentialiteit en hiërarchie vinden zij die vaak niet binnen hun organisatie of directe omgeving.

Hoe vind je

dé goede coach?

In eerste instantie moet er tussen coach en coachee een ‘klik’ zijn. Daarzonder werkt het niet, ook al heeft de coach jarenlange ervaring en kennis opgedaan.

Daarnaast is een degelijke opleiding vereist opdat de coach niet enkel op een menselijke, maar ook op een professionele, kwaliteitsvolle manier tewerk gaat. Coaching moet immers meer zijn dan een gezellige babbel.

Uiteindelijk is het altijd de coachee die beslist of zij/hij met de coach in zee wil gaan … of niet.

Wil je voor jezelf of voor iemand uit je team coaching inschakelen?

Ann Beckers

Neem dan contact op met Ann Beckers via onderstaand formulier:

Feedback

van andere coachees

Feedback van andere coachees