If you cannot make it, fake it, until you can make it ... 


(Voor 1 keer mag het !)

 

Die 1ste indruk, er is al veel over gezegd en geschreven. Maar is die nu echt zo belangrijk? Gebeurt die echt zo snel? En is die überhaupt juist?

Wat de snelheid betreft : zoals gebruikelijk, zijn wetenschappers het er niet over eens hoe snel een 1ste indruk wordt gevormd. Sommige spreken over enkele milliseconden. Voor alle duidelijkheid,  een milliseconde is 1 /1000ste van een seconde! Andere beweren dat je ruimschoots enkele minuten krijgt om een eerste indruk neer te zetten. Persoonlijk (en als niet-wetenschapper) hoop ik dat dat laatste waar is, maar ik vrees ervoor.

Over alle discussies heen kunnen we er echter van uitgaan dat je je in een 20 à 30-tal seconden een beeld vormt van het karakter, de intelligentie, de mentale kracht, de gemoedstoestand, de zorgvuldigheid, de sociale ingesteldheid, de politieke overtuiging , de seksuele geaardheid, … van de persoon die je voor het eerst ontmoet.

Dat is dus een TITANENWERK in RECORDTEMPO!

Geen wonder dat die 1ste indruk zelden juist is, temeer als je weet dat die mee bepaald wordt door het karakter, de intelligentie, , de mentale kracht, de gemoedstoestand, de zorgvuldigheid, de sociale ingesteldheid, de politieke overtuiging , de seksuele geaardheid, … nl. de ingesteldheid en de ervaringen van de persoon die hem opdoet.

Het spijtige is dat je een “verkeerde” 1ste indruk moeilijk of niet kan rechtzetten. Ook hierover zijn wetenschappers het niet eens. Volgens de ene strekking kan die eerste indruk nooit meer gewist worden van onze harde schijf, andere beweren dan weer dat je hem wel kan herprogrammeren. Hiervoor zou je echter zeven (7!) opeenvolgende, positieve face-to-face contacten nodig hebben, zonder dat je gesprekspartner ook maar één klein glimpje ziet van het signaal dat voor die verkeerde indruk zorgde. Begin er maar aan …

Als je daarbij rekent dat je nooit een tweede kans krijgt voor een 1ste indruk en dat die 1ste indruk bepaalt of men wel of niet(vrijwillig) met je wil verder gaan, is het duidelijk dat die cruciaal is, zowel in je privé, je sociale als je professionele leven.

Wat gebeurt er eigenlijk precies? In mensentaal komt het erop neer dat een massa aan verbale en non-verbale informatie een totaalbeeld vormt dat je doorstuurt naar een ontvanger. Die verbale en non-verbale cues (o.a. kaaklijn, mimiek, make-up, sieraden, geur, taille-heup-verhouding, stemtaal, woordkeuze, oogcontact, haargrens, …) kan je onmogelijk allemaal controleren. Enerzijds omdat het er veel te veel zijn, anderzijds omdat je sommige signalen, zoals je pupilgrootte, gewoonweg niet kan controleren. Ik raad het je trouwens ten zeerste af om dat te proberen. Het zal je eerste indruk absoluut niet ten goede komen!

Er is gelukkig ook goed nieuws : verschillende facetten die je 1ste indruk bepalen kan je – mits enige oefening - wél controleren. Ik geef je een krachtige cocktail van (non-)verbale signalen die je bewust kan inschakelen om een sterke 1ste indruk neer te zetten.

Uw tijd gaat nu in :

-          Neem een symmetrische, open houding aan.

-          Zorg voor voldoende oogcontact.

-          Geef een stevige handdruk.

-          Zeg duidelijk wie je bent.

-          SMILE!

De 30 seconden zijn voorbij, uw tijd is om!

 

Ik heb er lang over getwijfeld, maar toch geef ik het volgende advies:

If you cannot make it, fake it …, until you can make it (*)

In eerste instantie stond ik heel sceptisch tegenover deze uitspraak. Maar ik heb ze gekeerd en gedraaid en gewikt en gewogen en er het nut van ingezien. Door je eigen gedrag ga je immers niet alleen je gesprekspartner, maar in de eerste plaats jezelf beïnvloeden. Dat is het geweldige aan lichaamstaal. Jouw sterke houding heeft een positieve invloed op jouw gevoelens en jouw gedachten, die op hun beurt weer jouw gedrag beïnvloeden. Zo kom je in een positieve spiraal van denken, doen en voelen terecht … until you can make it.

Het is trouwens niet verkeerd om je onzeker te voelen, maar daarom hoeft de hele wereld dat nog niet te weten en zeker niet een potentiële klant of je toekomstige schoonouders.

De hoofdzakelijk non-verbale signalen in de cocktail zijn attitudes die je kan aanleren en jezelf eigen kan maken. Overtref jezelf, maar ga nooit zo ver dat je jezelf verliest.

Be yourself, because you will have to walk the talk! (*)

 

Bronnen :

Boek “Dames moet je kussen en moppen vertellen mag niet” (Ann Beckers & Dominique Merckx)

(*) citaten waarvan de originele bronnen me onbekend zijn.

www.ABTrainingen.be

04/04/2012